Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για την κτηριακή αναβάθμιση τμήματος του Εμπορικού Επιμελητηρίου

Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για την κτηριακή αναβάθμιση τμήματος του Εμπορικού Επιμελητηρίου

 

Σύμβαση για την υλοποίηση ανακαίνισης, επισκευής, συντήρησης και διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων του ισόγειου ορόφου, καθώς και της αίθουσας στον Α’ Όροφο του κτηρίου του Εμπορικού Επιμελητηρίου συνεπέγραψε ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης,με την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Το συνολικό ποσό δαπάνης ανέρχεται σε 157.014 € και η χρηματοδότησή του προέρχεται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ)».

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν:
Α) Οικοδομικές εργασίες, ήτοι ψευδοροφές, επιχρίσματα, διαμόρφωση χώρων ως γραφείων, τοιχοποιία, επανακατασκευή τοίχων και οροφών, τοποθέτηση υαλοπινάκων, κατασκευή κουζίνας, εργαστήριου και χώρων υγιεινής και
Β) Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, όπως τοποθέτηση νέων ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, υποδομές για τη λειτουργία ενός σύγχρονου συνεδριακού συστήματος, που θα χρησιμοποιεί τις ψηφιακές δυνατότητες των τεχνολογιών αιχμής.
Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής, δήλωσε ότι «με την αγαστή συνεργασία των Υπηρεσιών (Προγραμματισμού και Τεχνικών) του Δήμου μας και του Δ.Σ. του Εμπορικού Επιμελητηρίου, δρομολογήθηκε έγκαιρα η υλοποίηση αυτού έργου. Η Δημοτική Αρχή Κύτελη, προσβλέποντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου μας, παρ’ όλες τις δυσκολίες λόγω υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου, στέκεται αρωγός στην αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού προγράμματος του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Συγκεκριμένα, με την ανακαίνιση, την αναβάθμιση και τη διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων του Επιμελητηρίου, ο Δήμος θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ελκυστικού χώρου, «μιας θερμοκοιτίδας», όπου με τις αναγκαίες διευκολύνσεις και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες των στελεχών του Επιμελητηρίου θα δοθεί η δυνατότητα στους νέους επιχειρηματίες να εισέλθουν και να σταθεροποιηθούν στην αγορά, κατά τα πρώτα κρίσιμα χρόνια λειτουργίας τους».

To top