Εθελοντική δράση στη Λήμνο από το «Let’s Do It Greece»

Εθελοντική δράση στη Λήμνο από το «Let’s Do It Greece»

Δράση στο πλαίσιο του «Lets do it Greece» οργανώνεται και στη γειτονική Λήμνο με καθαρισμό αλσιλίου στο Μούδρο, από κοινωνικές δομές μαζί με το Γυμνάσιο Μούδρου.

To top