Περιβαλλοντική δράση στο πάρκο αναψυχής του «Τσίγκου»

Περιβαλλοντική δράση στο πάρκο αναψυχής του «Τσίγκου»

Περιβαλλοντική δράση στο πάρκο αναψυχής «Τσίγκος», λίγο πριν τη Μεγάλη Λίμνη οργανώνει ο Δήμος Μυτιλήνης με αφορμή την Πανελλαδική ταυτόχρονη περιβαλλοντική δράση Let’s do it Greece, το Σάββατο 13 Απριλίου στις 4 το απόγευμα.

Η δράση απευθύνεται κυρίως σε παιδιά και έχει ως στόχο να τους δώσει την ευκαιρία να γνωρίσουν το δάσος, να το αγαπήσουν και να μάθουν πώς μπορούν να το προστατέψουν, από τη φωτιά αλλά και τη σημασία του εθελοντισμού.

To top