Θέσεις εργασίας: Μάγειρα Α’ και Β’ αναζητεί η «Elaitis Catering»

Θέσεις εργασίας: Μάγειρα Α’ και Β’ αναζητεί η «Elaitis Catering»

Η ELAITIS Catering στην Μυτιλήνη αναζητεί Μάγειρας Α΄ και Μάγειρα Β΄ για μόνιμη εργασία για να ενταχθεί στην ομάδα για τον σχεδιασμό και ετοιμασία των γευμάτων που τροφοδοτούν καθημερινά στους μεγάλους πελάτες τους.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες:

· Οργάνωση κουζίνας και της ημερήσιας παραγωγής. Τήρηση της λίστας προετοιμασίας που δημιουργεί ο Μάγειρας Α και προγραμματισμό των καθηκόντων των συνεργατών

· Διαδικασίες μεριδοποίησης και food cost

· Συντονισμός και ανάθεση εργασιών στο προσωπικό της κουζίνας και επίβλεψη

· Αποθήκευση, επίβλεψη και διασφάλιση των αποθεμάτων και προτάσεις για πραγματοποίηση παραγγελιών.

· Διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλους τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας εντός του χώρου της κουζίνας

Απαραίτητα Προσόντα

· Τουλάχιστον 3ετής αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως Μάγειρα Α σε αντίστοιχου επιπέδου επιχείρηση

· Πτυχίο από Σχολή Μαγειρικής θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

· Ηγετικές ικανότητες

· Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου

Παροχές

· Ανταγωνιστικός μισθός & πλήρης ασφάλιση

· Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας και εξέλιξης καθώς και επιπλέον εκπαίδευση

· Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 30 Μαρτίου στο elaitis@yahoo.gr αναγράφοντας στο θέμα (Μάγειρας Α &B) η να καλέσουν για πληροφορίες στο 22510- 43755

To top