Εκπαιδευτικό πρόγραμμα η μέθοδος Μοντεσορυ σε συνδυασμό με νέες τεχνολογίες

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα η μέθοδος Μοντεσορυ σε συνδυασμό με νέες τεχνολογίες

Καθηγητές εταίροι από έξι χώρες της Ευρώπης βρίσκονται στη Μυτιλήνη στο πλαίσιο προγράμματος που συμμετέχει η ΕΛΟΡΙΣ και χρηματοδοτεί το Erasmus plus με στόχο να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία της Montessori σε συνδυασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία, στη δημόσια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο εκπαίδευσης έχει επίσκεψη στο 6ο Δημοτικό σχολείο Μυτιλήνης την Παρασκευή ενώ το τελικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στο Επιμελητήριο Λέσβου.

To top