Αποτελέσματα υπομέτρου 6.1 εγκατάσταση Νέων Γεωργών 2021- 2022

Αποτελέσματα υπομέτρου 6.1 εγκατάσταση Νέων Γεωργών 2021- 2022
Farmers use the main information network in the internet from their tablets to monitor, test and select new crop methods for farmers.

Ολοκληρώθηκε απο τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας η αξιολόγηση των αιτήσεων για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών (υπομέτρο 6.1, εγκατάσταση Νέων Γεωργών), κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Μετά από εξέταση των ενστάσεων και των εν δυνάμει υποψηφίων οι τελικοί δικαιούχοι ανέρχονται σε 660 άτομα.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενος να ενημερωθούν για το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου δύναται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχαν υποβληθεί και οι αιτήσεις στήριξης. Για τους δε υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έκδοση της παρούσης ανακοίνωσης τα οποία κατά περίπτωση αφορούν:

• Τη διακοπή της μόνιμης απασχόλησης
• Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα στο ΠΣΚΕ.
Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα καθιστά για την μεν πρώτη περίπτωση τον υποψήφιο, απορριπτόμενο για τη δε δεύτερη περίπτωση θα απαιτηθεί αναβαθμολόγηση.
Αναλυτικά για το Πρόγραμμα στήριξης Νέων Γεωργών συνολικού ύψους 25.110.000 ευρώ και με αιτήσεις ένταξης 860 τον αριθμό ,όπως προαναφέραμε εντάχθηκαν 660 άτομα , απορρίφθηκαν 39 και οι επιλαχόντες ανέρχονται σε 157 άτομα. Η αναλυτική κατάταξη έχει ως εξής:

 Λέσβος 392
 Χίος 78
 Σάμος – Ικαρία 93
 Λήμνος 97

Σημειώνεται ότι κατά τη β ́ αξιολόγηση και μετά τον έλεγχο των ενστάσεων εγκρίθηκαν επιπλέον 159άτομα αυξάνοντας αυτόματα το ποσό που έχει κατανεμηθεί από 25.110.000 ευρώ σε 25.505.000 ευρώ ήτοι αύξηση ποσού 395.000 ευρώ.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Λέσβου με αρμοδιότητα στον Πρωτογενή Τομέα για το Βόρειο Αιγαίο Πανάγος Κουφέλος σχετικά με την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δήλωσε. τα. εξής:

«Στηρίζουμε, όπως και το Υπουργείο έμπρακτα τον Πρωτογενή Τομέα. Σε μία περίοδο επισιτιστικής κρίσης και κλιματικής αλλαγής η προτροπή των νέων και η παροχή κινήτρων λειτουργεί ως βασικός μοχλός ανάπτυξης και συνοχής της τοπικής μας κοινωνίας. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους αγρότες των νησιών μας και ενθαρρύνουμε κάθε πρωτοβουλία διεκδικώντας από την Κυβέρνηση το μέγιστο δυνατό που μας αναλογεί. Η επιτυχία των αγροτών μας είναι και δική μας επιτυχία. Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που θα φέρει τα νησιά μας και τους ανθρώπους τους στην κορυφή. Έτσι, δημιουργούμε σχέσεις που βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μουτζούρη πάντα δίπλα στον αγρότη και στις ανάγκες του , θα προσπαθήσει με παρεμβάσεις για την ένταξη και των λοιπών αιτούντων οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των επιλαχόντων καθώς κρίνουμε δίκαιο το αίτημα μας για στήριξη αυτών οι οποίοι ναι μεν πληρούν τα κριτήρια, το σύνολο όμως των απαιτούμενων πιστώσεων από το Υπουργείο δεν επαρκεί για την ένταξη τους ».

To top