Λαϊκό γλέντι του ΚΚΕ σήμερα στην Αγιάσο

Η Κομματική Οργάνωση Βάσης Αγιάσου του ΚΚΕ διοργανώνει λαϊκό γλέντι σήμερα
Τετάρτη 10 Αυγούστου στις 21:00 στην πλατεία της αγοράς της Αγιάσου, με ζωντανή
μουσική και πλούσια δώρα.

To top