Παρέμβαση Βαλσαμίδη στην Περιφέρεια για τη βελτίωση του οδικού άξονα Παππάδου – Πλωμαρίου

Παρέμβαση Βαλσαμίδη στην Περιφέρεια για τη βελτίωση του οδικού άξονα Παππάδου – Πλωμαρίου

Στο έργο του οδικού άξονα Παππάδου – Πλωμαρίου καθώς και   στο έργο αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Πλωμαρίου – Μελίντας – Παλαιοχωρίου αναφέρεται σε επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης “Εμείς για το Αιγαίο” Θεόδωρος Βαλσαμίδης.

Ειδικότερα στην επιστολή του αναφέρει τα εξής :

«Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη

Με την παρούσα επιστολή θέλω να θέσω εκ νέου το θέμα της βελτίωσης του οδικού άξονα Παππάδου – Πλωμαρίου και πιο συγκεκριμένα την ανάγκη, αφενός να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την έναρξη υλοποίησης των έργων που είχαμε προγραμματίσει τα προηγούμενα χρόνια σε 2 τμήματα της επαρχιακής οδού, αφετέρου την ανάγκη να δρομολογηθούν εργασίες βελτίωσης και σε άλλα τμήματα με βάση τις εγκεκριμένες μελέτες που έχουν εκπονηθεί, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω και να γίνει ασφαλέστερη η πρόσβαση προς το Πλωμάρι. Πιο συγκεκριμένα και ανά τμήμα και με βάση την εγκεκριμένη μελέτη με τίτλο «Βελτίωση κατά τμήματα της Επαρχιακής Οδού Παππάδου – Πλωμαρίου»:

• Παράκαμψη Αγίου Ισιδώρου Π/Υ 2,9 εκ. ευρώ (Τμήμα Α΄)

Δεδομένου ότι το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, με την από 20.09.2021 επιστολή μου, σας είχα προτείνει να ζητηθεί από το Υπουργείο Υποδομών η υπαγωγή του εν λόγω έργου στις διατάξεις του Άρθρου 7Α του Νόμου 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων». Δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή εγκρίθηκε πρόσφατα για το έργο της κατασκευής του νέου οδικού άξονα Αμπελικό – Σταυρός, επαναφέρω την πρόταση μου και προτείνω να ζητήσετε από το Υπουργείο Υποδομών την υπαγωγή και του έργου της κατασκευής της Παράκαμψης Αγ. Ισιδώρου στις διατάξεις του Άρθρου 7Α του Νόμου 2882/2001 προκειμένου να είναι εφικτή η άμεση δημοπράτηση του.

• Τμήμα από Οικισμό Πλαγιάς έως Λαγκάδα Π/Υ 4 εκ. ευρώ (Τμήμα Β΄)

Δεδομένου ότι και το έργο αυτό έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ένταξη Ιούνιος 2019) και θα βελτιώσει σημαντικά την υφιστάμενη οδό σε μήκος 3,8 χιλιόμετρα, σας ζητώ να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και να εξεταστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών η δυνατότητα υπαγωγής και αυτού του έργου στις διατάξεις του Άρθρου 7Α του Νόμου 2882/2001, προκειμένου να είναι εφικτή η δημοπράτηση του.

• Τμήματα Γ & Δ

Το τμήμα Γ΄ αφορά την βελτίωση της οδού από την αρχή της Παράκαμψης Λαγκάδας μέχρι τη περιοχή «Βόλτες Φιλλιπή» μήκους 1,6 χιλιόμετρα μ. περίπου, ενώ το τμήμα Δ΄ αφορά το μη διαπλατυνθέν τμήμα μετά τη διακλάδωση προς Τάρτι συνολικού μήκους 0,54 χιλ. περίπου. Για τα έργα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, θα πρέπει συνεπώς να αναζητηθούν τρόποι χρηματοδότησης τους στο πλαίσιο του νέου Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2022, προκειμένου να δρομολογηθεί και η υλοποίηση τους.

Τέλος, θέλω να θέσω υπόψη σας το θέμα της αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Μελίντας – Πλωμαρίου – Παλαιοχωρίου, η οποία παρουσιάζει υψηλή επικινδυνότητα. Για την υλοποίηση των έργων προστασίας & αποκατάστασης έναντι των κατολισθήσεων επί της επαρχιακής οδού Πλωμαρίου – Μελίντας – Παλαιοχωρίου είχαμε αναθέσει το 2019 και εκπονήθηκε επείγουσα υπηρεσία (Τεχνικός Φάκελος) η οποία στην Β1 Φάση προβλέπει υπολογισμούς & διαστασιολόγηση έργων αντιμετώπισης βραχοπτώσεων στα πρανή της οδού σε 14 θέσεις και σε μήκος οδού 5 χλμ, ενώ είχαμε εξασφαλίσει το ποσό των 4.000.000 € για την υλοποίηση των έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 888). Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η υλοποίηση κάποιου έργου στην εν λόγω επαρχιακή οδό, θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία για την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων προκειμένου να είναι εφικτή η δημοπράτηση των έργων. Παρακαλώ επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα να δημοπρατηθούν σε πρώτη φάση τα τεχνικά έργα για τα οποία η φύση των εργασιών δεν απαιτεί την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων».

 

To top