Νέα μηχανήματα παρέδωσε στον στρατό το Επαρχείο Λήμνου

Νέα μηχανήματα παρέδωσε στον στρατό το Επαρχείο Λήμνου

Ο Έπαρχος Λήμνου Απόστολος Κουτσογιάννης παρέδωσε την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 στον Διοικητή της 88 ΣΔΙ Ταξίαρχο Αλέξανδρο Κουφόπουλο σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο Κάσπακα88 ΤΜΧ , μηχανήματα μηχανικού έργου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Στρατού και της Περιφέρειας σε περίπτωση ανάγκης.

To top