Διακοπή κυκλοφορίας στη Μόρια λόγω επισκευής έκτακτης βλάβης στο δίκτυο Ύδρευσης

Διακοπή κυκλοφορίας στη Μόρια λόγω επισκευής έκτακτης βλάβης στο δίκτυο Ύδρευσης

Κλειστή θα παραμείνει στην κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω επισκευής έκτακτης βλάβης στο δίκτυο Ύδρευσης, η οδός στην είσοδο του χωριού της Μόριας από Λάρσο (συνεργείο Γιαννόγλου) που οδηγεί στα καφενεία έως την έξοδο στον Άγιο Βασίλη (δρόμος αγοράς), την Τρίτη 4 Ιουνίου από τις 8:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΛ.

Για την διευκόλυνση των εργασιών και της κυκλοφορίας των οχημάτων παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν τη στάση και στάθμευση των οχημάτων τους στην περιοχή στο διάστημα αυτό.

Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της βλάβης.

To top