Εκδήλωση για την εξοικείωση των παιδιών με το Θαλάσσιο περιβάλλον από το Τμήμα Ωκεανογραφίας

Εκδήλωση για την εξοικείωση των παιδιών με το Θαλάσσιο περιβάλλον από το Τμήμα Ωκεανογραφίας

Εργασίες Πολλαπλασιαστικής Δράσης του Σχεδίου Erasmus+ «My Blue Home», για την εξοικείωση των μαθητών Δημοτικού με το Θαλάσσιο περιβάλλον θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 1 Ιουνίου 10:00-14:00,  στο Αμφιθέατρο Ε του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Πολλαπλασιαστική Δράση έχει τίτλο «Εξοικειώνοντας μαθητές του Δημοτικού με το Θαλάσσιο Περιβάλλον». Στο πλαίσιο της Δράσης θα προβληθούν τα εργαλεία προαγωγής του Θαλάσσιου Γραμματισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που παρήγε το MyBlueHome.

Στόχος του MyBlueHome είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά στη σημασία του ωκεανού για το μέλλον του πλανήτη και σε θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητά του.

Το Σχέδιο MyBlueHome, που συντονίζει το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, είναι μια διεπιστημονική σύμπραξη μεταξύ βασικών φορέων (Π. Αιγαίου, εκπαιδευτικά ιδρύματα και εταιρείες) για την ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων διδακτικών εργαλείων για τον Θαλάσσιο Γραμματισμό και την Βιωσιμότητα, προωθώντας τη γνώση με τη χρήση Ψηφιακού Παιχνιδιού Περιπέτειας, αλλά και εφαρμόζοντας τη γνώση αυτή, θέτοντας σε εφαρμογή δεξιότητες STEM και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες στο Μουσείο για τον Ωκεανό.

Η Πολλαπλασιαστική Δράση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), γονείς, εκπαιδευτικές οργανώσεις και αρχές, καθώς και σε κάθε φυσικό πρόσωπο ή φορέα που ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση και τα θέματα του Θαλάσσιου Γραμματισμού και της Βιωσιμότητας.

Ακολουθήστε τους συνδέσμους, για περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο MyBlueHome και το Πρόγραμμα της Δράσης.

Την εκδήλωση διοργανώνει το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Επιστημών με το Δημοτικό Σχολείο Βαρειάς.

To top