Εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης

Εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης

Λήγει σε δύο μέρες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τη διαδικασία επιλογής μαθητών αποφοίτων δημοτικών σχολείων που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης. Για την εισαγωγή των μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης για το σχολικό έτος 2024- 2025 οι γονείς/κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών/τριών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00 ηλεκτρονικά στο e-mail: mail@lyk-mous-mytil.les.sch.gr.

Η ανακοίνωση του Μουσικού σχολείου αναφέρει τα εξής:

Το Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης σας υπενθυμίζει ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) πρόκειται να εγγραφούν μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις που θα διενεργηθούν για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Μουσικού Σχολείου.

Για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης για το σχολικό έτος 2024- 2025 οι γονείς/κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών/τριών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00 ηλεκτρονικά στο e-mail: mail@lyk-mous-mytil.les.sch.gr

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από κοινού από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής στο οποίο κατοικεί ο/η υποψήφιος/α.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα:

(1) Λογαριασμό ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου ή άλλο αποδεικτικό το οποίο να αποδεικνύει τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του/της υποψήφιου/ας.

(2) Αντίγραφο της ταυτότητας των γονέων/κηδεμόνων.

(3) Δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) στην περίπτωση που δεν υπάρχει η απαιτούμενη συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Στην περίπτωση που προκύψουν δυσκολίες στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να προσέλθουν στο χώρο του Σχολείου.

Τέλος να αναφέρουμε ότι η αίτηση εγγραφής καθώς και η εγκύκλιος που ορίζει τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α’ γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων και τα έγγραφα που οφείλουν οι γονείς/κηδεμόνες να προσκομίσουν, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου: https://msm.aegean.gr

Για τις ημερομηνίες των εξετάσεων θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22510-25797 και 22510-45784

Διεύθυνση Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης: Ο.Α.Ε.Δ Κτήριο Παναγιούδα

To top