Επιμελητήριο Λέσβου: Προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων

Επιμελητήριο Λέσβου: Προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων

Το Επιμελητήριο Λέσβου ανακοίνωσε τα Οριστικά Αποτελέσματα Επιλογής Ωφελούμενων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης “Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο” (MIS 6001202)

«Σύμφωνα με το με αριθ. 1228/27.05.2024 πρακτικό συνεδρίασης της Διοικητικής επιτροπής του Επιμελητηρίου Λέσβου σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων της από 05.04.2024 Α’ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων για Συμμετοχή στην Πράξη: «Βελτίωση Δεξιοτήτων στο Βόρειο Αιγαίο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001202, το Επιμελητήριο Λέσβου προέβη στη Συγκρότηση των οριστικών Πινάκων κατάταξης (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριπτέων Υποψήφιων Ωφελούμενων.

Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει βάσει της μοριοδότησής τους σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις που αναφέρονται στην σχετική Πρόσκληση (κεφάλαιο 8: Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία απόκτησης δεξιοτήτων από ανέργους που τους εξειδικεύει σε σημαντικά θέματα ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο.

Σύντομα οι επιτυχόντες ωφελούμενοι θα λάβουν ενημέρωση για τις επόμενες διαδικασίες και την έναρξη της κατάρτισης και θα πρέπει να παρακολουθούν και τον ιστοτοπο του Επιμελητήριο Λέσβου https://www.lesvos-chamber.com/#/ στην επιλογή ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. και τον Ιστότοπο του Έργου (https://katartisi-lesvos.gr/).

Για να τους Οριστικούς Πίνακες (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριπτέων Υποψήφιων Ωφελούμενων και για οποιαδήποτε πληροφορία οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι παρακαλούνται όπως απευθυνθούν στο e-mail: katartisilesvos@gmail.com, και στην ιστοσελίδα του Έργου (https://katartisi-lesvos.gr/). Με το αναγνωριστικό κωδικό ΚΑΥΑΣ της αίτησης τους».

To top