Θέση εργασίας για εικονολήπτη στο Aeolos TV

Θέση εργασίας για εικονολήπτη στο Aeolos TV

Οι Ραδιοτηλεοπτικές Επιχειρήσεις Μυτιλήνης Α.Ε ζητούν εικονολήπτη με εμπειρία προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα του AEOLOS TV με έδρα τη Μυτιλήνη.

Βασικές αρμοδιότητες

Βιντεοσκόπηση και συμμετοχή στην δημιουργία τηλεοπτικού υλικού

Γνώσεις επεξεργασίας βίντεο (μοντάζ)

Ικανότητα καλής χρήσης προγραμμάτων επεξεργασίας βίντεο και φωτογραφίας

Χρήση drone

Παραγωγή υλικού για social media

Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου με κατεύθυνση στην εικόνα και ήχο

Προϋπηρεσία σε παρόμοια ή αντίστοιχη θέση

Άριστη γνώση  ηλεκτρονικού υπολογιστή και εφαρμογών (PHOTOSHOP, PREMIERE,DAVINCI)

Δημιουργικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Επικοινωνιακός χαρακτήρας με ευγένεια και επαγγελματισμό

Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή για μηχανάκι.

Ικανότητα να εργάζεται αυτόνομα αλλά και ως μέλος ευρύτερης ομάδας

Παροχές

Ανταγωνιστικές αμοιβές

Πλήρης εκπαίδευση

Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

Προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας & εξέλιξης.

Παρακαλώ προωθήστε το βιογραφικό σας στο  ntelisk@hotmail.com με κωδικό: Aeolos Cameraman

To top