Θ. Βαλσαμίδης:« Μπορεί να εξασφαλισθεί χρηματοδότηση για τις 81 προτάσεις επενδυτικών σχεδίων»

Θ. Βαλσαμίδης:« Μπορεί να εξασφαλισθεί χρηματοδότηση για τις 81 προτάσεις επενδυτικών σχεδίων»

 

Παρέμβαση στο θέμα της χρηματοδότησης επενδυτικών προτάσεων στο Βόρειο Αιγαίο από την Περιφέρεια μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε από μελετητές η απόφαση να απορριφθεί μεγάλος αριθμός προτάσεων  στο πλαίσιο της Δράσης 3.α.1, έκανε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θεόδωρος Βαλσαμίδης, καλώντας την περιφέρεια ν’ αξιοποιήσει πόρους από άλλες δράσεις και προγράμματα της Περιφέρειας ούτως ώστε να μη χαθεί η ευκαιρία για επενδύσεις.

Αναλυτικά σε επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη επισημαίνει τα εξής:

«Με την Α.Π. οικ. 3056/10.12.2021 Απόφαση σας, εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που είχαν κατατεθεί στο πλαίσιο της Δράσης 3.α.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων” του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014 – 2020 και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 25 επενδυτικών σχεδίων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3.693.211 €.

 Δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη 81 προτάσεις επενδυτικών σχεδίων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 8,6 εκ. € που υποβλήθηκαν και δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της εν λόγω Πρόσκλησης, παρακαλώ όπως εξετάσετε την δυνατότητα χρηματοδότησης του συνόλου των προτάσεων ή μέρους αυτών, αξιοποιώντας διαθέσιμα υπόλοιπα άλλων δράσεων όπως για παράδειγμα από την Πρόσκληση που είχε εκδοθεί για την δράση 3.α.2. “Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3” συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.500.000 € που ανακλήθηκε πρόσφατα, είτε με υπερδέσμευση του Προγράμματος.

 

Στην εποχή μας, όπου η τοπική οικονομία διέρχεται σοβαρή κρίση λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, είναι πιστεύω ιδιαίτερα σημαντικό να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα…»

 

 

 

To top