Ακίνητα: Ηλεκτρονικές γονικές παροχές και δωρεές με e-δηλώσεις

Ακίνητα: Ηλεκτρονικές γονικές παροχές και δωρεές με e-δηλώσεις

Ψηφιακά γίνονται από σήμερα Δευτέρα οι δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών και θα υποβάλλονται μέσω του myProperty.

Αφορά αρχικές δηλώσεις για δωρεές ακινήτων, που βρίσκονται εντός αντικειμενικού συστήματος, και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς ή γονικής παροχής.

Ηλεκτρονικά, από απόσταση και χωρίς ουρές, μπορούν από σήμερα οι φορολογούμενοι να προβαίνουν σε γονικές παροχές και δωρεές κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων καθώς οι δηλώσεις θα υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας «myProperty» της ΑΑΔΕ.

Μάλιστα, από τις 20 Δεκεμβρίου, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται υποχρεωτικά ψηφιακά, ενώ σε ό,τι αφορά δηλώσεις, που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, εξακολουθούν να ισχύουν και διεκπεραιώνονται κανονικά, εκτός αν οι συμβαλλόμενοι τις ανακαλέσουν.

Μέσα, πλέον, από τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, γίνεται αυτόματα ο έλεγχος της δήλωσης και προσδιορίζεται το αναλογούν ποσό του φόρου γονικής παροχής ή δωρεάς που θα πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι στην περίπτωση μεταβίβασης περιουσίας η αξία της οποίας υπερβαίνει τα αφορολόγητα όρια.

To top