Ερωτήματα για τις διαδικασίες μίσθωσης ακινήτου της ΑΔΕΛ

Ερωτήματα για τις διαδικασίες μίσθωσης ακινήτου της ΑΔΕΛ

Ένταση δημιουργήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης τη Δευτέρα όταν ο Δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Νέα Δράση Νέος Δήμος» Παναγιώτης Κουνέλης κατήγγειλε ότι ο νέος Πρόεδρος της ΑΔΕΛ Βασίλης Τσαγκάρης είχε μισθώσει ακίνητο στη Θερμή το οποίο ανήκει στη ΑΔΕΛ, πούλησε την επιχείρηση όταν εκλέχθηκε χωρίς να γίνει δημοπράτηση και σήμερα είναι εγγυητής για την ενοικίασή του

Ο κ. Κουνέλης ανέφερε ότι θα υποβάλλει αίτημα προκειμένου να ελεγχθεί αν είναι νόμιμη όλη αυτή η διαδικασία, ενώ εύλογα ερωτήματα δημιουργούνται και για το κατά πόσο ηθικά μπορεί να εξηγηθεί το όλο ζήτημα.

To top