Παράνομη διαγράμμιση από ιδιώτη στη Λήμνο

Παράνομη διαγράμμιση από ιδιώτη στη Λήμνο

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν από πολίτες, καθώς και από μέσα ενημέρωσης, σχετικά με εργασία διαγράμμισης που έλαβε χώρα στην περιοχή “Αμυγδαλιές” στη Μύρινα, ο Δήμος Λήμνου διευκρινίζει ότι ουδέποτε δόθηκε άδεια σε ιδιώτη για τη συγκεκριμένη παρέμβαση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της υπόθεσης, ο Δήμος Λήμνου ζήτησε από τον ιδιώτη να επαναφέρει την οδό στην πρότερη κατάσταση. Παρακαλούνται οι πολίτες να μην προβαίνουν σε παρεμβάσεις επί των οδοστρωμάτων των δημοτικών οδών.

To top