Εικονικό μουσείο για την επανάσταση του ’21 από το ΓΕΛ Μούδρου

Εικονικό μουσείο για την επανάσταση του ’21 από το ΓΕΛ Μούδρου

Στη Λήμνο, οι μαθητές και μαθήτριες της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου Μούδρου δημιούργησαν ένα εικονικό μουσείο με τις ηρωΪκές μορφές της επανάστασης του 1821.

To top