Προκήρυξη διαγωνισμού για την διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου στην Παραλία Θερμής

Προκήρυξη διαγωνισμού για την διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου στην Παραλία Θερμής

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα και δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 20 Μαρτίου η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις υπολειπόμενες εργασίες του έργου διαμόρφωσης του δημοτικού κοινόχρηστου χώρου στην Παραλία Θερμής.
Το έργο συνολικά αφορά την ανάπλαση τμήματος οικοπέδου εμβαδού 10.200 m2 περίπου, όπου ο περιβάλλων χώρος διαμορφώνεται κατάλληλα με την κατασκευή λιθόστρωτων και επιπρόσθετα δημιουργείται οριοθετημένος υπαίθριος χώρος στάθμευσης σαράντα οχτώ θέσεων αυτοκινήτων και δύο λεωφορείων.
Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί εργασίες κατασκευής λιθόστρωτων διαδρόμων και πέτρινων τοιχίων, παρτεριών φύτευσης, εισόδου – εξόδου του χώρου και των Η/Μ εγκαταστάσεων.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 9 Απριλίου 2024.

To top