Θέση εργασίας: Υπάλληλος υποδοχής στο ξενοδοχείο «Ζαΐρα»

Θέση εργασίας: Υπάλληλος υποδοχής στο ξενοδοχείο «Ζαΐρα»

Το ξενοδοχείο Ζαΐρα στην Σκάλα Λουτρών στην Μυτιλήνη αναζητά συνεργάτη για την Reception του για εποχιακή απασχόληση.

Αρμοδιότητες

Συμμετοχή σε όλες τις εργασίες της υποδοχής του ξενοδοχείου

Οργάνωση της εργασίας, εξυπηρέτηση των πελατών με προθυμία και αμεσότητα

Διαχείριση τηλεφώνων – κρατήσεων

Συνεργασία και εξυπηρέτηση συναδέλφων άλλων τμημάτων του ξενοδοχείου καθώς και εξωτερικών συνεργατών

Απαραίτητα προσόντα

Απόφοιτος τουριστικής σχολής

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, Τουρκικά είναι επιπλέον προσόν που θα εκτιμηθεί

Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων

Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων και άμεση εξεύρεση λύσεων

Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση και στην ικανοποίηση του πελάτη

Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Παρέχονται:

Άριστο περιβάλλον εργασίας

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Συνεχής εκπαίδευση

Προοπτικές εξέλιξης σε εταιρίες του ομίλου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 26 Μαρτίου στο info@zairahotel.com αναγράφοντας στο θέμα (Υπάλληλος Υποδοχής) η να καλέσουν για πληροφορίες στο 6980143776

To top