Καταγραφή αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Καταγραφή αδειούχων πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι κάτοχοι άδειας, παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου, η οποία αποκτήθηκε πριν την 1 Φεβρουαρίου του 2022 και βρίσκεται σε ισχύ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πλανόδιο εμπόριο ή σε λαϊκές αγορές, θα πρέπει να καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.).

Για την καταχώρηση των αδειών θα πρέπει να εισέλθουν στη διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr  με τους προσωπικούς κωδικούς τους TAXIS, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης που είναι αναρτημένο στο Σύστημα, στις παρακάτω προθεσμίες:

• Οι Αδειούχοι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές στο πλανόδιο εμπόριο καθώς και οι κάτοχοι αδείας χειροτέχνη-καλλιτέχνη από τις 15/02/2024 έως τις 15/05/2024

• Οι Αδειούχοι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών από τις 15/03/2024 έως τις 15/06/2024

Με βάση την αναφερόμενη ανακοίνωση, μετά το πέρας των αναφερόμενων προθεσμιών δεν θα είναι δυνατή η καταχώριση στο Σύστημα αδειών από τους κατόχους τους.

Για κάθε πληροφορία και διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που βρίσκεται στην Μυτιλήνη, Ανδρομέδας 15 (1ος όροφος) τηλ. επικοινωνίας 22513-53404, email: emporiou@pvaigaiou.gov.gr καθώς και στα Τμήματα Εμπορίου των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Χίου και Σάμου: ΠΕ ΧΙΟΥ , Τμήμα Εμπορίου κα Καραγιάννη Σταματία τηλ. επικοινωνίας 22713-52310 email: demp@2529.syzefxis.gov.gr και ΠΕ ΣΑΜΟΥ Τμήμα Εμπορίου κα Χατζημιχάλη Άννα Μαρία τηλ. επικοινωνίας 22733 – 50439 email: emporiou@samos.gr

To top