ΚΚΕ: Αναφορά στη Βουλή για τα ιχθυοτροφεία Σκαλοχωρίου

ΚΚΕ: Αναφορά στη Βουλή για τα ιχθυοτροφεία Σκαλοχωρίου

Αναφορά για την αποτροπή χωροθέτησης Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και εγκατάστασης ιχθυοτροφείων στην περιοχή Μπαλούτσος Σκαλοχωρίου στην ΠΕ Λέβου, κατέθεσαν οι βουλευτές Κομνηνάκα Μαρία, Μανωλάκου Διαμάντω και Συντυχάκης Μανώλης

Συγκεκριμένα:

Κατέθεσαν αναφορά τις Επιστολές της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στα Ιχθυοτροφεία Σκαλοχωρίου Λέσβου, στην οποία ζητούν να μην χωροθετηθεί Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και να μην εγκατασταθούν μονάδες ιχθυοτροφείων σε βιομηχανική κλίμακα, στη θέση «Μπαλούτσος» Σκαλοχωρίου στην Π.Ε. Λέσβου.

To top