Μελετητές του Βορείου Αιγαίου καταγγέλλουν την ανάκληση επενδυτικού προγράμματος

Μελετητές του Βορείου Αιγαίου καταγγέλλουν την ανάκληση επενδυτικού προγράμματος

Ο νεοσύστατος σύλλογος συμβούλων επενδύσεων εξέδωσε ανακοίνωση όπου περιγράφει τον αντίκτυπο που θα έχει η εξέλιξη αυτή, για επενδυτικά προγράμματα στο Βόρειο Αιγαίο.

To top