Συνεργασία Ανακύκλωσης Αιγαίου με την 98 ΑΔΤΕ

Συνεργασία Ανακύκλωσης Αιγαίου με την 98 ΑΔΤΕ

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της συνεργασίας με τους δημόσιους φορείς της Λέσβου, η Ανακύκλωση Αιγαίου – ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ συνεχίζει την κοινή προσπάθεια με την 98 ΑΔΤΕ, με κύριο αντικειμενικό σκοπό την μείωση του οικολογικού και ενεργειακού αποτυπώματος, με βιώσιμες προσεγγίσεις.

Η Ανακύκλωση Αιγαίου σε συνεργασία -για το Βόρειο Αιγαίο- με την ΑΦΗΣ ΑΕ, η οποία αποτελεί το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) της χώρας με εξειδίκευση στην ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών και μικρών συσσωρευτών, επεκτείνει το δίκτυο συλλογής με 10 νέα σημεία σε χώρους της περιοχής ευθύνης της 98 ΑΔΤΕ, τοποθετώντας αντίστοιχους νέους ειδικούς κάδους.

 

To top