31 σχολικοί καθαριστές με πλήρες ωράριο στο Δήμο Δυτικής Λέσβου

31 σχολικοί καθαριστές με πλήρες ωράριο στο Δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου εξασφάλισε τους σχολικούς καθαριστές του Δήμου Δυτικής Λέσβου σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε ποσοστό 66%, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά Δήμων σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Μία ακόμη δέσμευση της δημοτικής αρχής γίνεται πράξη με την εξασφάλιση των σχολικών καθαριστών του Δήμου Δυτικής Λέσβου σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε ποσοστό 66%, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά Δήμων σε όλη τη χώρα.

Αναλυτικότερα, 31 υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Δυτικής Λέσβου εργάστηκαν τον τρέχοντα μήνα, κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα σχολικά συγκροτήματα της Δυτικής Λέσβου και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 98 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α 31/7/2017) είναι δικαιούχοι του αντίστοιχου επιδόματος α’ κατηγορίας

To top