Σε αναμονή η παραχώρηση του εμπορικού λιμανιού στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Σε αναμονή η παραχώρηση του εμπορικού λιμανιού στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Σε εκκρεμότητα βρίσκεται ακόμη η παραχώρηση του εμπορικού λιμανιού στο Λιμενικό ταμείο. Το θέμα αυτό θα είναι  το πρώτο που θ’ απασχολήσει τη νέα διοίκηση του διαδημοτικού λιμενικού ταμείου  καθώς επίσημα δεν υπάρχει δημοσιευμένη σε ΦΕΚ απόφαση για διάθεση της έκθεσης από το ΤΑΥΠΕΔ – που διαχειρίζεται το λιμάνι Μυτιλήνης όπως και άλλα λιμάνια της χώρας- στο λιμενικό ταμείο.

Όπως δηλώνει ο πρώην Αντιπρόεδρος κ. Κώστας Παπαδόπουλος έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς το ΤΑΥΠΕΔ  και την ΕΤΑΔ  ώστε να προχωρήσει η δωρεάν διάθεση της έκτασης 22 στρεμμάτων στο διαδημοτικό λιμενικό ταμείο. Η ίδια διαδικασία -όπως λέει- ακολουθήθηκε και για το λιμάνι της Ζακύνθου. Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει ότι ήδη το θέμα χειρίζεται το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το ΤΑΥΠΕΔ, έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες . Πάντως η προηγούμενη διοίκηση του λιμενικού ταμείου προχώρησε σε εργασίες περίφραξης του χώρου, χωρίς ακόμη επίσημα να έχει διατεθεί.  Διευκρινίζει μάλιστα ότι μιλάμε για «δωρεάν διάθεση του χώρου» και όχι για «παραχώρηση». «Δεν έχει αλλάξει τίποτα προχωρούν οι διαδικασίες, δεν υπάρχει καμία ανησυχία » δηλώνει ο κ. Παπαδόπουλος

To top