Νέους κάδους απορριμμάτων αποκτούν παραλίες του Δήμου Μυτιλήνης

Νέους κάδους απορριμμάτων αποκτούν παραλίες του Δήμου Μυτιλήνης

Στην προμήθεια καλαθιών για τα πάρκα, καθώς και ειδικών κάδων ανακύκλωσης και κοινών απορριμμάτων για τις παραλίες, προχώρησε ο Δήμος Μυτιλήνης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Κώστα Κουνέλλη, µε σκοπό τη βελτίωση του αστικού εξοπλισμού των χώρων αυτών, την αισθητική τους αναβάθμιση και την εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανήλθε στις 44.331,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

To top