Έρχονται τα «χρωματιστά» τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος

Έρχονται τα «χρωματιστά» τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος

Τα νέα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος, τα οποία ανάλογα με το χρώμα που θα φέρουν θα έχουν και αντίστοιχες χρεώσεις, έρχονται από 1η Ιανουαρίου του 2024.

Στο εξής, θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες τιμολογίων, τις οποίες θα πρέπει να γνωστοποιήσουν οι πάροχοι ρεύματος στον καταναλωτή μέσα στον Νοέμβριο και μέσα σε 30 μέρες θα πρέπει ο καταναλωτής να αποφασίσει εάν θα δεχτεί ή όχι το νέο τιμολόγιο.

Τα τιμολόγια θα χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, και κάθε ένα θα έχει διαφορετικό χρώμα. Αναλυτικά:

Μπλε τιμολόγια: Σταθερά τιμολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Πρόκειται για τιμολόγια με σταθερή τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας.

Πράσινα τιμολόγια: Κυμαινόμενα τιμολόγια. Η συγκεκριμένη κατηγορία τιμολογίων υποδιαιρείται σε:

–Κυμαινόμενα τιμολόγια με ανακοίνωση τιμής ex-ante. Πρόκειται για τιμολόγια με κυμαινόμενη χρέωση (€/KWh), η οποία:(α) είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης, (β) είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης.

–Κυμαινόμενα τιμολόγια με ανακοίνωση τιμής ex post. Πρόκειται για τιμολόγια με κυμαινόμενη χρέωση (€/KWh), η οποία όπως και στην προηγούμενη περίπτωση προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς είτε από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης.

Πορτοκαλί τιμολόγια: Τιμολόγια δυναμικής τιμολόγησης. Πρόκειται για κυμαινόμενα τιμολόγια στα οποία η χρέωση αντικατοπτρίζει τη διακύμανση της τιμής στις αγορές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και προσφέρονται σε καταναλωτές που έχουν εγκατεστημένο έξυπνο μετρητή.

Οι προμηθευτές θα πρέπει μέχρι την 1η Νοεμβρίου να ενημερώσουν τους πελάτες τους για τις νέες συμβάσεις. Σύμφωνα με την «Καθημερινή», η ενημέρωση θα είναι διακριτή, έντυπη ή ηλεκτρονική, ενώ η αποδοχή του καταναλωτή θα θεωρείται δεδομένη εφόσον δεν την αρνηθεί μέσα σε 30 ημέρες.

Οι αλλαγές αφορούν το σύνολο των οικιακών καταναλωτών, ενώ δεν αποκλείεται το αλαλούμ, αφού θα γίνεται εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία η επιλογή του φθηνότερου ηλεκτρικού ρεύματος. Και αυτό γιατί απαιτεί τεχνογνωσία που δεν είναι διαθέσιμη στον μέσο καταναλωτή.

 

To top