Ξεκίνησαν οι αιτήσεις μετατροπής και αναδιόρθωσης αμπελουργικών εκτάσεων

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις μετατροπής και αναδιόρθωσης αμπελουργικών εκτάσεων

Άνοιξε η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στις περιφερειακές ενότητες Λέσβου και Λήμνου, για την περίοδο 2023-2024 σύμφωνα με ενημέρωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:

Οικονομική ενίσχυση

α. Εκρίζωση-αναφύτευση (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος): 1455€ το στρέμμα

 

β. Φύτευση αμπελώνων: 745€ το στρέμμα

 

γ. Επαναεμβολιασμός: 680€ το στρέμμα

 

δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση και κατασκευή αναβαθμίδων): 390€ το στρέμμα

 

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε αμπελοτεμάχια καταχωρημένα στο αμπελουργικό μητρώο, για τα οποία έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής τουλάχιστον τις δύο προηγούμενες αμπελουργικές περιόδους, έχουν μέγεθος μεγαλύτερου του μισού στρέμματος και περιλαμβάνονται σε αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης .

 

Η ολοκλήρωση των μέτρων γίνεται στην περίοδο 2023-2024 και υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης κάποιων μέτρων σε επόμενους περιόδους με την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 01 Νοεμβρίου έως τη 20η Νοεμβρίου 2023 ΜΟΝΟ μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καλλονής στο τηλέφωνο 22530-22565 και στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Λήμνου στο τηλ. 2254351244.

 

 

To top