Αρχαιρεσίες στο Σωματείο χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών μηχανημάτων

Αρχαιρεσίες στο Σωματείο χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών μηχανημάτων

Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού συμβουλίου , Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για το Εργατικό Κέντρο και την Ομοσπονδία θα διεξάγει   την Κυριακή  5 Νοεμβρίου  από 10.30 π.μ. έως 2.30 μ.μ., το Σωματείο Χειριστών Εκσκαπτικών Ανυψωτικών μηχανημάτων Νήσων Ανατολικού Αιγαίου,  στο Εργατικό Κέντρο, οδός Δαβάκη και Βαλαωρίτου (Χρυσομαλλούσα)- Μυτιλήνη.

Αναλυτικά τα  θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Ψηφοφορία του άρθρου 10 του Ν.1264/82.
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και Αντιπροσώπων για το Εργατικό Κέντρο και την Ομοσπονδία.
Όσοι συνάδελφοι θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας το αργότερο έως την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023, στα γραφεία του Σωματείου, μέχρι την 10η πρωινή.
Επίσης απαραίτητα οι συνάδελφοι για να μπορούν να ψηφίσουν, πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους ταυτότητα.

 

To top