ΕΛΟΡΙΣ: Τα αυτοκινούμενα οχήματα στη Λέσβο του 2035

ΕΛΟΡΙΣ: Τα αυτοκινούμενα οχήματα στη Λέσβο του 2035

Στο πλαίσιο του έργου Move2CCAM, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Marina Yacht Club πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 workshop με αντικείμενο τις μεταφορές πολιτών και αγαθών στα νησιά μας.

Σε συνέχεια του προγράμματος ΜOVE2CCAM, η ΕΛΟΡΙΣ συνεργάστηκε με διάφορους, άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενους οργανισμούς (και φορείς) όπως: Φορείς ανάπτυξης, ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς, εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας, φορείς εκμετάλλευσης υποδομών και δημόσιες αρχές, καθώς και με ένα δείγμα πολίτων από διαφορετικά υπόβαθρα, με στόχο να αντλήσουν ποιοτικά δεδομένα από τα οποία θα εξετάσουν τους τρόπους με τον οποίους τα αυτόνομα οχήματα μπορούν να επηρεάσουν τις ζωές των ανθρώπων σε διάφορους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας των νησιών μας.
Οι παρευρισκόμενοι στο workshop είχαν την ευκαιρία να μεταφερθούν στο μέλλον, στη Λέσβο του 2035, όπου τα πράγματα ίσως να είναι διαφορετικά ως προς τον τρόπο μετακίνησης, μέσα από διαφορετικά σενάρια και εφαρμογές και συζήτησαν τις πιθανές επιπτώσεις σε διάφορους τομείς όπως το περιβάλλον, την οικονομία, την κινητικότητα, την ισότητα, την υγεία κ.α

To top