Μετατάξεις για την κάλυψη θέσεων σε Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης

Μετατάξεις για την κάλυψη θέσεων σε Πρωτοδικείο και Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης

Στο πλαίσιο του Β΄κύκλου κινητικότητας 2021 εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας σχετικά αιτήματα των δικαστηρίων της Μυτιλήνης για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη, στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2021.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν. Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου μπορεί να δει τις διαθέσιμες θέσεις του τρέχοντος κύκλου κινητικότητας και να υποβάλει αίτηση για την θέση/σεις που τον ενδιαφέρουν για μετάταξη μέσω του ΕΣΚ. Ο υπάλληλος επιλέγοντας το πεδίο «Μετάβαση στις Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας» μπορεί να δει τις θέσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Β ́ Κύκλου Κινητικότητας 2021.

To top