Στη συνεδρίαση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος ο Αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κώστας Παπαδόπουλος

Στη συνεδρίαση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος ο Αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κώστας Παπαδόπουλος

Στη  Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος   που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς,  παρουσία του  Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου,  Κώστας Παπαδόπουλος.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1.- Συζήτηση για θέματα συντονισμού κρουαζιέρας , σε συνέχεια της συνάντησης με Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας.
2.- Συζήτηση για την πρόοδο στην υποχρέωση συμμόρφωσης με Κανονισμό 2017/2226
( Υλοποίηση συστήματος Εισόδου – Εξόδου στα θαλάσσια συνοριακά σημεία διέλευσης – Πύλες Schengen).
3.- Συζήτηση για την εφαρμογή κανονιστικής συμμόρφωσης με Γενικό Κανονισμό για την Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων ( GDPR) 2016/679.
4.- Είσπραξη των Λιμενικών Τελών ερασιτεχνικών σκαφών.
5.- Υποβολή και έγκριση αναμόρφωσης Προυπολογισμού έτους 2021, αναφορικά και με τις αποφάσεις Δ.Σ. Ε.ΛΙΜ.Ε 26/12.07.2021 ( Μείωση εισφοράς των Λιμενικών Ταμείων κατά 20% για το έτος 2021 και 29/18.10.2021 ( Έκτακτη Επιχορήγηση του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης ΕΞΑΝΤΑΣ).
Ο Αντιπρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, ανέφερε ότι στην Λέσβο λειτουργούν δύο πύλες εισόδου ενώ προσεχώς θα λειτουργήσει και τρίτη και ζήτησε να συμπεριληφθεί η Λέσβος, στα λιμάνια υποδοχής κρουαζιερόπλοιων.
Στην συνέχεια ανέφερε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Δημοτικά – Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία λόγω της υποστελέχωσης του προσωπικού και ζήτησε από την Ε.ΛΙΜ.Ε., να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία για να δοθούν άμεσα λύσεις για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία των.
Μετά από την συζήτηση των ανωτέρων θεμάτων, έγινε ενημέρωση από τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Ε.ΛΙΜ.Ε. κ. Ιατρίδη , για διάφορα θέματα που αφορούν τους Οργανισμούς Λιμένων και τα Δημοτικά – Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία και ο κ. Γενικός , δεσμεύτηκε για όσα θέματα τον αφορούν να τα εξετάσει και να μας ενημερώσει σχετικά.
Στην συνέχεια ακολούθησε η Έκτακτη Γ ενική Συνέλευση, για συζήτηση έγκριση και λήψη σχετικών αποφάσεων για διάφορα θέματα.

To top