Δήμος Δυτικής Λέσβου: Παρουσίαση του λογότυπου του συνδυασμού του Απόστολου Αλατζά

Δήμος Δυτικής Λέσβου: Παρουσίαση του λογότυπου του συνδυασμού του Απόστολου Αλατζά

Ο Επικεφαλής του Συνδυασμού «Δημιουργική Ενότητα», Απόστολος Αλατζάς, παρουσιάζει το σήμα του Συνδυασμού, το οποίο συμβολίζει την ένωση των εφτά πρώην Καποδιστριακών Δήμων του Δήμου Δυτικής Λέσβου που αναπαρίστανται με τα βέλη, τα οποία έχουν κοινή κατεύθυνση προς ένα και μόνο στόχο τη «Δημιουργική Ενότητα».

Πιο συγκεκριμένα:
• Μία Δημιουργία, ενός σύγχρονου καλύτερου δήμου, πρότυπο για την τοπική αυτοδιοίκηση.
• Μία Δημιουργία, με κινητήριο δύναμη τη συνεχόμενη ανάπτυξη, η οποία είναι απαραίτητη για την παραμελημένη περιοχή μας.
• Μία Δημιουργία, με επίκεντρο τους Δημότες, τους Νέους και τα Χωριά μας.
• Μία Δημιουργία, η οποία προωθεί την παραγωγή της περιοχής σε προϊόντα και υπηρεσίες.
• Μία Δημιουργία, η οποία επιδιώκει αφενός την αυτάρκεια και αφετέρου την εξωστρέφεια.
• Μία Δημιουργία, βασιζόμενη στη Λογοδοσία, την Αξιοκρατία, την ηθική.

Ο Συνδυασμός μας, «Δημιουργική Ενότητα» με προτεραιότητα τους δημότες έχει ως κεντρικό στόχο την εξέλιξη και τη βιωσιμότητα του Δήμου Δυτικής Λέσβου και σας ζητάει να του δώσετε την ευκαιρία να δημιουργήσει τις
κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ‘ώστε οι νέοι να παραμένουν στον τόπο τους και να καινοτομούν, διότι αποτελούν το κύριο κεφάλαιο κάθε τόπου και τεράστια προστιθέμενη αξία. Ζητάει την εμπιστοσύνη σας για τη δημιουργία ενός δήμου που θα προσελκύει επενδύσεις, καινοτομίες, γνώσεις και ανθρώπους, βασιζόμενος πάντα στην αξιοκρατία τη διαφάνεια. Ζητάει να του δώσετε την ευκαιρία να θέσει τα θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον, που θα επιφυλάσσει ανοδική πορεία οικονομικής ανάπτυξης και μεγέθυνσης, που θα φέρει το δήμο μας στη νέα εποχή και θα τον μετατρέψει σε έναν σύγχρονο Ευρωπαϊκό Δήμο για όλους.

To top