Το λογότυπο του συνδυασμού του «Νέα Δράση, Νέος Δήμος» παρουσίασε ο Πανάγος Κουφέλος

Το λογότυπο του συνδυασμού του «Νέα Δράση, Νέος Δήμος» παρουσίασε ο Πανάγος Κουφέλος

Το λογότυπο που συνδυασμού του «Νέα Δράση, Νέος Δήμος» παρουσίασε σε ανακοίνωσή του ο Υποψήφιος Δήμαρχος Μυτιλήνης Πανάγος Κουφέλος . Το λογότυπο όπως τονίζει ο ίδιος σηματοδοτεί τον νησιώτικο χαρακτήρα του Δήμου, την ανοδική πορεία των Δημοτικών ενοτήτων και τη σύγχρονη αειφόρο ανάπτυξη.

Αναλυτικά αναφέρει τα εξής: «Με χαρά παρουσιάζουμε το σήμα του συνδυασμού μας. Το σύνολο των στοιχείων που αποτελούν το λογότυπο του συνδυασμού «Νέα Δράση, Νέος Δήμος»  προέκυψαν μέσα από την επιθυμία για τη δημιουργία ενός σχήματος που εμπεριέχει στοιχεία και αναφορές στις αρχές και στο όραμα μας για το Δήμο Μυτιλήνης.

Σηματοδοτεί :

-Το νησιωτικό χαρακτήρα του Δήμου,

-Την ανοδική κοινή πορεία των Δημοτικών Ενοτήτων που οφείλουν να έχουν και

-Την ανάγκη για σύγχρονη και αειφόρο ανάπτυξη για το Δήμο.

 

Έξι γραμμές, έξι δημοτικές ενότητες.

Φόρμες με διαφορετικές  κατευθύνσεις, συνδυάζονται δημιουργώντας ένα σχήμα με δυναμική, με ανοδική τάση που παραπέμπει στους στόχους μας:

 

  • Ταχύτητα
  • Δράση
  • Αμεσότητα
  • Σταθερότητα
  • Προοπτική
  • Δημιουργία προϋποθέσεων για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου Δήμου

Σύνδεση Αρχών, Ιδεών με συγκεκριμένη Στρατηγική»!

 

 

 

 

To top