Περιφέρεια: Υπεγράφη η σύμβαση «Έργα Αποτροπής Βραχοπτώσεων σε Πρανή Οδικού Δικτύου Νότιας Λέσβου»

Περιφέρεια: Υπεγράφη η σύμβαση «Έργα Αποτροπής Βραχοπτώσεων σε Πρανή Οδικού Δικτύου Νότιας Λέσβου»

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης, υπέγραψε σήμερα παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Κουρσουμπά, του Αντιδημάρχου Γέρας Παράσχου Μανούσου και της προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Αγγελικής Σαραντινού, την Σύμβαση του Έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΝΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 350.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Σκοπός του έργου είναι η επείγοντος χαρακτήρα εκτέλεση εργασιών αποτροπής βραχοπτώσεων και εδαφών, σε πρανή , ή σε προσβάσεις αγροτικών ή δασικών οδών στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Νότιας Λέσβου . Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού τάφρων, ερεισμάτων και τεχνικών εργασιών για αποφυγή κατάκλισης του καταστρώματος , κύλισης οχημάτων από καταπτώσεις μετά από καταιγίδες και σεισμικές δονήσεις. Το έργο επίσης περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης τμημάτων των οδών που έχουν υποστεί ζημιές από θεομηνίες. Τα τμήματα που εντοπίζεται το πρόβλημα είναι στο οδικό επαρχιακό δίκτυο Περιφέρεια Γέρας –Αγιάσου-Πλωμαρίου και Μυτιλήνης-Θερμής.

Αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης ο Περιφερειάρχης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

« Η κλιματική κρίση, απαιτεί την προσαρμογή σε μετεωρολογικά φαινόμενα με δυσμενή αποτελέσματα , με πρόβλεψη και ετοιμότητα , ώστε να αποφεύγονται κατά το μέτρο του εφικτού τα καταστροφικά αποτελέσματα, να προστατεύεται η ζωή των ανθρώπων και να μετριάζονται οι συνέπειες. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή ,

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και τις υποδείξεις των υπεύθυνων αρμοδίων θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες παρεμβάσεις , με σκοπό την αναβάθμιση της ασφάλειας της κυκλοφορίας ,στα τμήματα του δικτύου που θα υποδειχθούν. Ελπίζουμε ότι ο σκοπός του έργου θα επιτευχθεί στο 100% με την ολοκλήρωσή του.»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Κουρσουμπάς δήλωσε:

« Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των χωριών μας και θα διευκολύνουν τους πολίτες. Χαιρόμαστε γιατί ο Περιφερειάρχης και αυτή η Περιφερειακή Αρχή στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω, είναι των πράξεων και των έργων».

Ο Αντιδήμαρχος Γέρας Παράσχος Μανούσος δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του για το πολύ σημαντικό έργο που θα γίνει στην περιοχή μας και για το γεγονός ότι στέκεται στο πλευρό μας, όποτε του ζητηθεί. Πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την καθημερινότητα των πολιτών.

To top