Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης σε ερευνητικό πρόγραμμα για την παράκτια διάβρωση λόγω κλιματικής κρίσης

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  σε ερευνητικό πρόγραμμα  για την παράκτια διάβρωση λόγω κλιματικής κρίσης

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (ΠΤΑΒΑ) συμμετέχει ως εταίρος στο ερευνητικό έργο «Παράκτια διάβρωση λόγω κλιματικής αλλαγής: εκτίμηση και τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε τουριστικές περιοχές του Βορείου Αιγαίου και της Κύπρου – BEACHTECH», που χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». Πιλοτικές παράκτιες περιοχές μελέτης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι η Πέτρα και η περιοχή του “Ιστορικού” Μυτιλήνης στη Λέσβο και η Κώμη στη Χίο.

 

Το έργο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Ωκεανογραφίας & Θαλασσίων Βιοεπιστημών-ΤΩΘΒΕ). Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης ο Δήμος Πέγειας (Κύπρος) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής).

Το έργο έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη του τρόπου προσαρμογής της παράκτιας ζώνης στους κινδύνους, όπως πλημμυρικές καταστροφές και παραλιακή διάβρωση, που οφείλονται στην Κλιματική Αλλαγή, μέσω της ολοκληρωμένης εκτίμησης τους και της αξιολόγησης των έργων αποτελεσματικής προστασίας, δράσεις που θα συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη ενός από τους πιο νευραλγικούς τομείς της Ελληνικής και Κυπριακής οικονομίας, του παραλιακού τουρισμού.

 

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 848.095,65 ευρώ – εκ των οποίων το ΠΤΑΒΑ διαχειρίζεται 185.133,50 ευρώ – και θα ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου του 2023.

Στο πλαίσιο του έργου έχει ήδη αποκτηθεί από το ΠΤΑΒΑ εξοπλισμός αξίας 54.000 ευρώ, ενώ απασχολούνται σε αυτό με σύμβαση έργου τέσσερις (4) νέοι επιστήμονες, οι οποίοι ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν σχετικά από προσωπικό του ΤΩΘΒΕ.

To top