Συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης για το ΕΣΠΑ 2014-2020

Συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης για το ΕΣΠΑ 2014-2020

Στους χώρους του ξενοδοχείου «Mythical Coast»πραγματοποιήθηκε, παρουσία εκπροσώπων τοπικών φορέων αλλά και αυτοδιοικητικών από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης όπου έγινε απολογισμός για το ΕΣΠΑ 2014 -2020, που ολοκληρώθηκε. Κατά τη συνεδρίαση έγινε συζήτηση και κατατέθηκαν προτάσεις για το νέο ΕΣΠΑ .

 

To top