Δήλωση δικηγόρου Νίκου Χωριατέλλη: «Σε αναφορά του ίδιου του καταγγελλόμενου προϊσταμένου, την ίδια μέρα που τον κατήγγειλαν οι δυο υπάλληλοι, βασίζεται η πειθαρχική δίωξη»

Δήλωση δικηγόρου Νίκου Χωριατέλλη:  «Σε αναφορά του ίδιου του καταγγελλόμενου προϊσταμένου, την ίδια μέρα που τον κατήγγειλαν οι δυο  υπάλληλοι, βασίζεται η πειθαρχική δίωξη»

Παρέμβαση στο θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα μετά τις καταγγελίες των δυο εργαζόμενων στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Μυτιλήνης έκανε ο δικηγόρος των δυο γυναικών Νίκος Χωριατέλλης. Ο κ. Χωριατέλλης καταγγέλλει ότι η πειθαρχική δίωξη σε βάρος της μια από τις δύο καταγγέλλουσες με αιτιολογικό την ατελή εκτέλεση των καθηκόντων της βασίζεται σε αναφορά που κατέθεσε ο ίδιος ο καταγγελλόμενος προϊστάμενος των δυο γυναικών, την ίδια μέρα που εκείνες τον κατήγγειλαν για τη συμπεριφορά του.

Καλεί μάλιστα το Δήμαρχο Μυτιλήνης να επιβεβαιώσει τα όσα λέει. «Καλώ και δια της παρούσης τον κύριο Δήμαρχο Μυτιλήνης, να επιβεβαιώσει άμεσα τη βασιμότητα αυτών και στη συνέχεια κινούμενος στο πλαίσιο που επιτάσσει η ηθική, η ευπρέπεια και προπάντων η ευθιξία, να προβεί επ΄ αυτών σε νεότερη δήλωση του αποκαθιστώντας το ακριβές, καθώς και να διασφαλίσει ως εγγυητής την αποκλιμάκωση των ατυχέστατων δυσμενών μέτρων εις βάρος των καταγγελλουσών και την πλήρη τήρηση στο εξής των προβλέψεων του Ν. 4808/2021, μεριμνώντας για την αποκατάσταση των καταγγελλουσών στις θέσεις εργασίας τους»…αναφέρει χαρακτηριστικά .

Αναλυτικά στη γραπτή  δήλωσή του ο κ. Χωριατέλλης αναφέρει τα εξής:

«Παρακολουθώ με αληθή ανησυχία όσα επακολουθούν των καταγγελιών που υπέβαλλαν οι εντολείς μου ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Δήμου Μυτιλήνης. Λαμβάνοντας υπόψη την προπέτεια δημοσίων δηλώσεων και αναφορών στο πρόσωπο των εντολέων μου και τις άστοχες εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν και αποβλέποντας στην προστασία των νομίμων δικαιωμάτων των εντολέων μου, αναγκάζομαι να προβώ στην παρούσα δήλωση για την αποκατάσταση των πραγμάτων.
Καθόσον αφορά στην υποβολή καταγγελιών που αναφέρονται σε «παρενόχληση» που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης, είναι εξαιρετικά κρίσιμο να ακριβολογούμε.
Για τα ανωτέρω έχει πεδίο εφαρμογής ο πρόσφατος Νόμος 4808/2021, σε Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, αποτελεί καθυστερημένη τομή στην εθνική νομοθεσία, αποσκοπώντας στην ενθάρρυνση καταγγελιών.
Κατά τους ορισμούς του αρ.4 του νόμου, ως «παρενόχληση» και «παρενόχληση λόγω φύλου» ορίζονται κάθε λογής μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 του ν. 3896/2010 (Α` 107) και την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4443/2016 (Α` 232). Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές, δύνανται να περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010 και απαγορεύονται απολύτως.

Είναι κεφαλαιώδους σημασίας ως προς την αποδεικτική διαδικασία, ότι κατ΄αρ.15 Ν. 4808/2021, ορίζεται ρητά ότι όταν θιγόμενο πρόσωπο ισχυρίζεται, ότι υφίσταται βία και παρενόχληση, ή άλλη μεταχείριση που ενέχει διάκριση λόγω φύλου και εφόσον από τα γεγονότα ή στοιχεία ΑΠΛΩΣ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, ή ότι εκδηλώθηκε σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση κατά την έννοια του νόμου, τότε ο καταγγελλόμενος φέρει το βάρος να αποδείξει σε κάθε αρμόδια αρχή, ότι δεν υπήρξε παραβίαση και όχι οι καταγγέλλουσες.
Είναι μείζον ότι κατά τις διατάξεις του αρ.12 παρ.2 Ν.4808/21, ρητά ορίζεται ότι ο εργοδότης ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα ΜΕΤΡΑ κατά περίπτωση ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά.
Τα μέτρα αυτά, κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου, περιλαμβάνουν τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης του καταγγελλομένου, όχι των καταγγελλουσών.
Κατά συνέπεια, δημόσιες δηλώσεις αρμοδίων που παραπέμπουν σε στάση υπηρεσιακής αναμονής, ούτως ώστε μόνον σε περίπτωση επιβεβαίωσης των καταγγελλομένων να επιβληθούν μέτρα σε βάρος του καταγγελλομένου, έχω τη γνώμη ότι δεν λαμβάνουν υπόψη της ανωτέρω διατάξεις νόμου και αφ΄ετέρου και έτσι κατατείνουν σε ιδιότυπη αντιστροφή του Βάρους Απόδειξης, ως εκ του αρ.15 Νόμου 4808/2021, εφαρμόζοντας τεκμήριο υπέρ του καταγγελλομένου μέχρις αποδείξεως του εναντίου.
Οπωσδήποτε, η άμεση μετακίνηση των καταγγελλουσών από τις θέση εργασίες στις οποίες είχαν τοποθετηθεί ως εργάτριες καθαριότητας με Πράξη Τοποθέτησης του Δημάρχου Μυτιλήνης, ασφαλώς εκλαμβάνεται ως Δυσμενής Μεταχείριση εκ μέρους των καταγγελλουσών.
Σε κάθε περίπτωση, ουδείς πείθεται ότι εντελώς τυχαία ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ μετά την υποβολή των καταγγελιών τους, μετακινήθηκαν ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ οι καταγγέλλουσες και ουδείς άλλος εργάτης καθαριότητας, με την επίκληση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και μάλιστα ενόψει έκτακτων καιρικών φαινομένων («Μπάλλος», έντονων βροχοπτώσεων).
Ασφαλώς, ενώ άπαντες αποβλέπουν στην ενθάρρυνση και στην εμπέδωση θετικού κλίματος εξέτασης των καταγγελιών παρενόχλησης, μόνο ως άστοχη μπορεί να εκληφθεί η πρωτοβουλία κίνησης Πειθαρχικής Δίωξης εις βάρος της μίας από τις δύο (2) καταγγέλλουσες στο συγκεκριμένο χρόνο και πλαίσιο και μάλιστα για ήσσονος απαξίας πειθαρχικά παραπτώματα.
Έλαβα ιδιαίτερα προσεκτικά υπόψη το γεγονός ότι την 26-10-2021 ο κ. Δήμαρχος Μυτιλήνης για λόγους πολιτικούς, φέρεται να προέβη σε δημόσιες σε τοπικά Μ.Μ.Ε., στο πλαίσιο των οποίων φέρεται να αναφέρθηκε σε περιστατικά που επαφίενται στην εκκρεμή πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της εντολέα μου, επί της οποίας ο ίδιος, έχει την ιδιότητα πειθαρχικού προϊσταμένου.
Ο κ. Δήμαρχος φέρεται να απέδωσε ως «γεγονός» ότι προέκυψε θέμα μη άρτιας εκτέλεσης των καθηκόντων της εργασίας για μια από τις καταγγέλλουσες, επισημαίνοντας ότι για το ανωτέρω αντικείμενο κλήθηκε σε διοικητική απολογία.
Ωστόσο η ανωτέρω δημόσια αναφορά, σε δεδομένα της εν εξελίξει πειθαρχικής διαδικασίας έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και πρέπει να διατηρείται μυστική, ενώ η δημόσια έκφραση θέσεως ως προς τη βασιμότητα του εξεταζόμενου παραπτώματος, προσκρούει στον ιδιαίτερα ευαίσθητο πυρήνα αμεροληψίας και η αντικειμενικότητας, που πρέπει να διακατέχει τους πειθαρχικούς προϊσταμένους που διενεργούν τον πειθαρχικό έλεγχο.
Καθόσον όμως ο κ. Δήμαρχος φέρεται να ανέφερε δημοσίως στα Μ.Μ.Ε. και δη προσωπικά για την εντολέα μου ότι η κίνηση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος της, ενεργοποιήθηκε «… μετά από παράπονα δημοτών…», για την αποκατάσταση της θιγόμενης προσωπικότητας της εντολέα μου, βρίσκομαι στην απολύτως άχαρη θέση να διευκρινίσω ότι, καθώς διασφαλίζεται από έγγραφα και στοιχεία που μας χορηγήθηκαν την 27-10-2021, στα τηρούμενα στοιχεία της Υπηρεσίας «Δεν υπάρχει αναφορά ή Κατάθεση τρίτου περί τέλεσης οιασδήποτε τα πειθαρχικώς κολάσιμης πράξης» εκ μέρους της εντολέα μου και φυσικά εκτός πειθαρχικού φακέλου.
Αντιθέτως, προκύπτει ότι η πειθαρχική δίωξη σε βάρος της εντολέα μου, καθόσον αναφέρεται σε «…ατελή κένωση κάδων…» απορριμμάτων, θεμελιώνεται σε έγγραφη αναφορά του ιδίου του καταγγελλομένου, που υποβλήθηκε αυθημερόν της υποβολής της έγγραφης καταγγελίας των εντολέων μου και μάλιστα ούτε καν αυτός ανέφερε στο έγγραφο του ότι προηγήθηκαν παράπονα δημοτών. Μάλιστα, είναι γνωστό ότι είχαν προηγηθεί και προφορικές καταγγελίες, ώστε η αναφορά αυτή έπρεπε κατά κανόνα να αντιμετωπίζεται κατά κανόνα ως αντίθετη στη ρητή ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ εκ μέρους του καταγγελλομένου (κατ΄αρ.13 Ν.4808/2021).
Έξω και πέραν του περιεχομένου των εγγράφων του τηρούμενου πειθαρχικού φακέλου, οιαδήποτε αναφορά σε παράπονα δημοτών, ασφαλώς δεν αρμόζει σε εκκρεμή πειθαρχική διαδικασία.
Εξάλλου, καθόσον τίθεται ζήτημα δήθεν «ατελούς κένωσης κάδων» και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κατά τη συγκεκριμένη βάρδια, επιβαίνουν ως πλήρωμα στο ίδιο απορριμματοφόρο τρεις (3) εργάτες καθαριότητας, παραμένει εντελώς αδικαιολόγητο το γεγονός ότι διώκεται μόνον η καταγγέλλουσα.
Καλώ και δια της παρούσης τον κύριο Δήμαρχο Μυτιλήνης, να επιβεβαιώσει άμεσα τη βασιμότητα αυτών και στη συνέχεια κινούμενος στο πλαίσιο που επιτάσσει η ηθική, η ευπρέπεια και προπάντων η ευθιξία, να προβεί επ΄ αυτών σε νεότερη δήλωση του αποκαθιστώντας το ακριβές, καθώς και να διασφαλίσει ως εγγυητής την αποκλιμάκωση των ατυχέστατων δυσμενών μέτρων εις βάρος των καταγγελλουσών και την πλήρη τήρηση στο εξής των προβλέψεων του Ν. 4808/2021, μεριμνώντας για την αποκατάσταση των καταγγελλουσών στις θέσεις εργασίας τους.
Καλώ ταυτόχρονα, κάθε άλλο πρόσωπο, γυναίκα ή άνδρα που υφίσταται οιαδήποτε παρενόχληση στην εργασία του, εντός του
Δήμου Μυτιλήνης ή από οποιαδήποτε θέση εργασίας, να μην αποθαρρυνθεί, να μη διστάσει, να μη φοβηθεί και να προβεί σε νόμιμη καταγγελία ενώπιον των αρμοδίων αρχών, ώστε να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος.

 

To top