Συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου- Ολοταχώς για εκλογή νέου Πρύτανη

Συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου- Ολοταχώς για εκλογή νέου Πρύτανη

Συγκροτήθηκε το νέο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου .Την Παρασκευή 23 Ιουνίου δημοσιεύθηκε η Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης ενώ τέλη Ιουλίου, αναμένεται η ανάδειξη του νέου Πρύτανη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

Μετά την εκ νέου δημοσίευση της διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς η πρώτη απέβη άγονη , και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής τους, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (595/23.06.2023, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) η με αριθμ. πρωτ. 18959/19.06.2023 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος (ΑΔΑ: 6YP8469Β7Λ-ΕΩ8).

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου απαρτίζεται από τους/τις:

1. Κοκολάκης Σπυρίδων, Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής, εσωτερικό μέλος
2. Χουσιάδας Κωνσταντίνος, Καθηγητής της Σχολής Θετικών Επιστημών, εσωτερικό μέλος
3. Παπαγεωργίου Δημήτριος, Καθηγητής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, εσωτερικό μέλος
4. Τρούμπης Ανδρέας, Καθηγητής της Σχολής Περιβάλλοντος, εσωτερικό μέλος
5. Θεοδωροπούλου Ελένη, Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, εσωτερικό μέλος
6. Μαύρη Μαρία, Καθηγήτρια της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, εσωτερικό μέλος
7. Απόστολος Αντωνακόπουλος, Καθηγητής στο University of Salford (UK), εξωτερικό μέλος
8. Mary KalantzisΚαθηγήτρια στο University of Illinois (USA), εξωτερικό μέλος,
9. Γεώργιος Καμπούρης, Αντιστράτηγος ε.α., Διοικητής του Γ. Ν. Μυτιλήνης, εξωτερικό μέλος
10. Χριστόφας Τουραμάνης Δουραμάνης, Καθηγητής στο University of Liverpool (UK), εξωτερικό μέλοςκαι
11. Γεώργιος Χρούσος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης λήγει την 31η Αυγούστου 2026.

Σε συνέχεια συγκρότησης του Συμβουλίου η Πρυτάνισσα απέστειλε στα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του/της Πρύτανη/νισσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με καταληκτική ημερομηνία τη 10η Ιουλίου 2023.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά μέγιστον 20 ημέρες μετά τη 10η Ιουλίου, με την εκλογή Πρύτανη/νισσας και τη συγκρότηση της νέας Διοίκησης του Ιδρύματος.

To top