Χωρίς Μουσικό και Εικαστικό το Δημοτικό Σχολείο Βαρειάς

Χωρίς Μουσικό και Εικαστικό το Δημοτικό Σχολείο Βαρειάς

Την ανησυχία και δυσαρέσκεια του για τη μη κάλυψη των κενών ωρών διδασκαλίας που προκύπτουν από τις απουσίες των εκπαιδευτικών μουσικής και εικαστικών, εκφράζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Βαρειάς.

Αναλυτικά από τις αρχές Μαρτίου απουσιάζει η Μουσικός του σχολείου και δεν αντικαταστάθηκε, με αποτέλεσμα οι μαθητές και οι μαθήτριες να στερούνται το μάθημα της μουσικής.
Επίσης απουσιάζει και η Εικαστικός του σχολείου αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα και δεν καλύφθηκε επίσης το κενό της.
Σε προηγούμενο διάστημα απουσίαζε και η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής και το κενό της καλύφθηκε μετά από δυο μήνες, στερώντας από τους μαθητές και μαθήτριες την άσκηση.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει απευθυνθεί στη Διεύθυνση του σχολείου αλλά και στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διατυπώνοντας το αίτημα της άμεσης κάλυψης των ωρών διδασκαλίας.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Βαρειάς επισημαίνει ότι είναι αναφαίρετο το δικαίωμα για όλους τους μαθητές και μαθήτριες να διδάσκονται όλα τα μαθήματα , όπως πραγματοποιείται σε όλα τα σχολεία πανελλαδικά και προβλέπεται και ρητά από το νόμο.

To top