Δημοπρατούνται οι παραλίες της Λήμνου

Δημοπρατούνται οι παραλίες της Λήμνου

Δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παπουτσίδειο Δημοτικό Κτίριο, στην πλατεία Υψιπύλης στη Μύρινα, στις 7 Ιουνίου του 2023 ώρα 09:00 έως 14:00 με επαναληπτική δημοπρασία  στις 13 Ιουνίου του 2023 και ώρα 10:00 έως 11:00, για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων του Δήμου Λήμνου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων, καντινών και θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Πιο συγκεκριμένα θα δημοπρατηθούν οι παρακάτω θέσεις:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ
1. Παραλία Αυλώνα: 500τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 3.250,00€ (500τμ χ 6,50€/τμ)
2. Παραλία Αυλώνα: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 650,00€
3. Παραλία Αυλώνα: 300τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 2.600,00€
4. Παραλία Αυλώνα: 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.950,00€ (300τμ χ 6,5€/τμ)
5. Παραλία Ρηχά Νερά: 50τμ για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.200,00€
6. Παραλία Καρβουνόλακας Κάσπακα: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€
7. Παραλία Καρβουνόλακας Κάσπακα: 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.000,00€ (200τμ χ 5€/τμ)
8. Παραλία Θάνους (θέση 1):400τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 3.200,00€ (400τμ χ 8€/τμ)
9. Παραλία Θάνους (θέση 2):500τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 4.000,00€ (500τμ χ 8€/τμ)
10. Παραλία Θάνους (θέση 3):300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 2.400,00€ (300τμ χ 8€/τμ)
11. Παραλία Στρόβιλος: 15 τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€
12. Παραλία Ρωμεικος : 90τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 720,00€ (90τμ χ 8€/τμ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ
1. Παραλία Σαρπιόσκαλας: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€.
2. Παραλία Εβγάτη :500τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 3.250,00€ (500τμ χ 6,50€/τμ)
3. Παραλία Εβγάτη : 50τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 975,00€
4. Παραλία Εβγάτη : 40τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 260,00€ (40τμ χ 6,5€/τμ)
5. Παραλία Αγία Βαρβάρα (ΑΜΔΕΣ):15 τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€ (ΝΕΑ ΘΕΣΗ)
6. Παραλία Αγία Βαρβάρα (ΑΜΔΕΣ): 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.500,00€ (300τμ χ 5€/τμ) (ΝΕΑ ΘΕΣΗ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ
1. Παραλία Γομάτι: 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1500,00€ (300τμ χ 5€/τμ)
2. Παραλία Γομάτι: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€
3. Παραλία Μπουρνιά: Δύο σημεία , 150τμ έκαστο, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 975,00€ (150τμ χ 6,5€/τμ)
4. Παραλία Μπουρνιά :Δύο σημεία 15τμ έκαστο για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 650,00€
5. Παραλία Μπουρνιά :300τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 2.600,00€
6. Παραλία Άγιος Ερμόλαος: 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.000,00€ (200τμ χ 5€/τμ)
7. Παραλία Άγιος Ερμόλαος: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€
8. Παραλία Φαλακρά, Κοινότητα Ατσικής: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€ (ΝΕΑ ΘΕΣΗ )

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ
1. Παραλία Μεγάλο Φαναράκι: 350τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 2.275,00€ (350τμ χ 6,5€/τμ)
2. Παραλία Μεγάλο Φαναράκι: 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 650,00€
3. Παραλία Κέρους: τέσσερις (4) θέσεις για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής, όπως παρακάτω:
α. μία θέση 350τμ (ΘΕΣΗ 1) με τιμή εκκίνησης 2.925,00€
β. μία θέση 200τμ (ΘΕΣΗ 2) με τιμή εκκίνησης 1.950,00€
γ. μία θέση 500τμ (ΘΕΣΗ 3) με τιμή εκκίνησης 3.900,00€
δ. μία θέση 200τμ (ΘΕΣΗ 4)-ΝΕΑ ΘΕΣΗ με τιμή εκκίνησης 1.950,00€
4. Παραλία Κέρους: μια (1) θέση 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων– ΘΕΣΗ 1 με τιμή εκκίνησης 1.300,00€ (200τμ χ 6,5€/τμ)
5. Παραλία Κέρους: μια (1) θέση 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων– ΘΕΣΗ 2 με τιμή εκκίνησης 1.300,00€ (200τμ χ 6,50€/τμ)
6. Παραλία Κέρους: μία (1) θέση 100τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων ΘΕΣΗ 3 με τιμή εκκίνησης 650,00€ (100τμ χ 6,50€/τμ)
7. Παραλία Κέρους: μία (1) θέση 150τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων –ΘΕΣΗ 4 με τιμή εκκίνησης 975,00€ (150τμ χ 6,50€/τμ)
8. Παραλία Κέρους: μία (1) θέση 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων -ΘΕΣΗ 5 με τιμή εκκίνησης 1.950,00€ (300τμ χ 6,50€/τμ)
9. Παραλία Κέρους: επτά (7) θέσεις 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 650,00€
10. Παραλία Σαράβαρι: 50τμ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής -ΘΕΣΗ 1 με τιμή εκκίνησης 750,00€
11. Παραλία Σαράβαρι: 50τμ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής -ΘΕΣΗ 2 με τιμή εκκίνησης 750,00€
12. Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς: 200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων –ΘΕΣΗ 1 με τιμή εκκίνησης 1.300,00€ (200τμ χ 6,50€/τμ)
13. Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς: 200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων –ΘΕΣΗ 2 με τιμή εκκίνησης 1.300,00€ (200τμ χ 6,50€/τμ)
14. Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς: 300τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων –ΘΕΣΗ 3 με τιμή εκκίνησης 1.950,00€ (300τμ χ 6,50€/τμ)
15. Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς: 200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων –ΘΕΣΗ 4 με τιμή εκκίνησης 1.300,00€ (200τμ χ 6,5€/τμ)
16. Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς, δύο (2) θέσεις, χώρο εκτάσεως 15τμ εκάστη, για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας ΘΕΣΕΙΣ 1-2 με τιμή εκκίνησης 650,00€
17. Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς, μία (1) θέση 50τμ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 975,00€
18. Παραλία Άγιος Στέφανος, Κοινότητας Πλάκας:200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.000,00€ (200τμ χ 5€/τμ)
19. Παραλία Αμνιού (Κοντοπούλι): 100τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 500,00€ (100τμ χ 5€/τμ)
20. Παραλία Αμνιού (Κοντοπούλι): 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€
21. Παραλία Λύχνων: 250τμ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.750,00€
22. Παραλία Λύχνων: 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00€
23. Παραλία Λύχνων: 100τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 500,00€ (100τμ χ 5€/τμ)
24. Παραλία Αγίας Τριάδας Κοινότητας Καμινίων: 200τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.950,00€
25. Παραλία Αγίας Τριάδας Κοινότητας Καμινίων: 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.300,00€ (200τμ χ 6,5€/τμ)
26. Παραλία Αμμοληψία:80τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 900,00€
27. Παραλία Αγία Μαρίνα Κοινότητας Φυσίνης: 200τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.500,00€
28. Παραλία Μποστανιές, Kοινότητα Παναγιάς: 200τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.500,00€
29. Παραλία Μποστανιές, Kοινότητας Παναγιάς: 150τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 750,00€ (150τμ χ 5€/τμ) (ΝΕΑ ΘΕΣΗ)
30. Παραλία Χαβούλι Kοινότητας Μούδρου: 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.300,00€ (200τμ χ 6,5€/τμ) (ΝΕΑ ΘΕΣΗ –ΘΕΣΗ 1 )
31. Παραλία Χαβούλι Kοινότητας Μούδρου:15 τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας 650,00€ (ΝΕΑ ΘΕΣΗ –ΘΕΣΗ 1)
32. Παραλία Χαβούλι κοινότητας Μούδρου:15 τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής (θέση 1) με τιμή εκκίνησης 747,50€ (ΝΕΑ ΘΕΣΗ –ΘΕΣΗ 1)
33. Παραλία Χαβούλι, Kοινότητας Μούδρου: 100τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.300,00€ (ΝΕΑ ΘΕΣΗ – ΘΕΣΗ 2)
34. Παραλία Μεγάλο Φαναράκι, Kοινότητας Μούδρου: 250τμ (θέση 2) για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.625,00€ (250τμ χ 6,50€ /τμ) (ΝΕΑ ΘΕΣΗ – ΘΕΣΗ 2)
35. Παραλία Μεγάλο Φαναράκι, Kοινότητας Μούδρου: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 650,00€ (ΝΕΑ ΘΕΣΗ – ΘΕΣΗ 2)

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.limnos.gov.gr και στο τηλέφωνο 2254350031.

To top