Στάλθηκε η προκήρυξη για την κατασκευή της Επαρχιακής Οδού Αμπελικού – Σταυρού

Στάλθηκε η προκήρυξη για την κατασκευή της Επαρχιακής Οδού Αμπελικού – Σταυρού

Στις 03 Μαΐου  αποστάλθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 10.795.000,00€ με ΦΠΑ 17%, για να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αφορά την κατασκευή οδικού άξονα για τη βελτίωση δυο οδικών τμημάτων (Α και Β).

Το τμήμα Α αφορά οδό μήκους 320 m, από τη Μεγάλη Λίμνη και καταλήγει λίγο πριν τον οικισμό Αμπελικό. Αποτελεί βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου και έχουν προβλεφθεί και οι απαραίτητες συνδέσεις με τους υφιστάμενους αγροτικούς δρόμους για να εξασφαλιστεί και να διατηρηθεί η εξυπηρέτηση όλων των παρόδιων ιδιοκτησιών.

Το τμήμα Β αφορά οδό μήκους 7.500 m που συνδέει τον οικισμό Αμπελικό με τον οικισμό Σταυρό και Βατερά. Προβλέπεται διαμόρφωση ισόπεδου κυκλικού κόμβου.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι ορισμένη έως 12.06.2023 και ώρα 15:00, και η αποσφράγιση τους θα διενεργηθεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στις 16.06.2023

 

To top