Το ιστορικό αρχείο των κοινοτήτων θα ψηφιοποιήσει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου

Το ιστορικό αρχείο των κοινοτήτων θα ψηφιοποιήσει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου

Σύμβαση έργου για την «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή σε Βάση δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου» υπέγραψε σήμερα Πέμπτη 27 Απριλίου ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος, με στόχο να αναδείξει έγγραφα, βιβλία, αρχειακά τεκμήρια και λαογραφικό υλικό μοναδικής και ανεκτίμητης αξίας, τα οποία λόγω της σπουδαιότητας και της φθοράς τους, παρέμεναν κλειδωμένα σε ντουλάπια.

Με την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωσή τους (κατ΄ ελάχιστο 6.500 ιστορικών τεκμηρίων και βιβλίων της περιόδου από τα τέλη του 17ου αιώνα ως τα μέσα του 20ου που υπάρχουν σήμερα διάσπαρτα σε 36 κοινότητες), θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες. Και φυσικά σαν αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, με τη συνδρομή και του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των τμημάτων Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας θα γίνει εφικτό να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας: να μελετηθεί και να αναδειχθεί μία ιστορία 300 περίπου ετών και να παρουσιαστούν οι κοινωνικοί, οικονομικοί, εθνολογικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν τις συνθήκες διαβίωσης στο νησί.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 47.120 ευρώ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Leader». Για την πρωτοβουλία αυτή, η δημοτική αρχή, συνεργάστηκε και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η όλη δράση σχεδιάστηκε με την πολύτιμη συνεργασία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Μυτιλήνης.

Τα τεκμήρια που θα αξιολογηθούν, θα σκαναριστούν, θα ψηφιοποιηθούν και θα αποθηκευτούν για να είναι διαθέσιμα στο κοινό και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Λέσβου mwlesvos.gr.
Από εκεί και έπειτα, το έργο βάσει της μελέτης θα υλοποιήσει έξι πακέτα εργασίας:
• Τεκμηρίωση Υλικού
• Ψηφιοποίηση Υλικού
• Ψηφιακή επεξεργασία Υλικού
• Ολοκληρωμένο σύστημα τεκμηρίωσης, καταλογογράφησης και διαχείρισης του Έντυπου Υλικού
• Ιστοσελίδα προβολής του ψηφιοποιημένου Υλικού
• Προβολή του Δήμου Δυτικής Λέσβου μέσω του ψηφιοποιημένου αρχείου

To top