Ξεκινά η αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Πολιχνίτου από το Δήμο Δυτικής Λέσβου

Ξεκινά η αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Πολιχνίτου από το Δήμο Δυτικής Λέσβου

Σύμβαση για την αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Πολιχνίτου υπέγραψε σήμερα Πέμπτη 27 Απριλίου, ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος.

Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει τόσο την τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση οριστικών μελετών και τευχών δημοπράτησης για την Α΄ φάση αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου, όσο και την τεχνική υποστήριξη για τη σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας εκμετάλλευσης της ανωτέρω μονάδας αλλά και διερεύνησης δυνατότητας υλοποίησης επιπλέον έργων από αυτή.

Η χρηματοδότηση για τις δύο αυτές ενέργειες, έχει εξασφαλιστεί εκ μέρους του Δήμου Δυτικής Λέσβου από το πρόγραμμα European Islands Facility (New Energy Solutions Optimized for Islands – NESOI), που παρέχει σε Ευρωπαϊκά νησιά τη δυνατότητα αφενός λήψης τεχνικής υποστήριξης από τους φορείς που συμμετέχουν στη κοινοπραξία διαχείρισης του μηχανισμού, αφετέρου άμεσης χρηματοδότησης έως 60.000 ευρώ για ανάθεση μελετών ωρίμανσης έργων καθαρής ενεργειακής μετάβασης.

To top