Έργα αποκατάστασης των εκκλησιών που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό του 2017

Έργα αποκατάστασης των εκκλησιών που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό του 2017

Μελέτες για την επισκευή 24 ναών στη Λέσβου που έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό του 2017 έχουν εκπονηθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου με τη διεύθυνση αναστήλωσης βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων. Αναμένεται η ένταξη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με τη Διαχειριστική αρχή και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ούτως ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων.

To top