Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση εισαγωγής στο Κολέγιο Ανατόλια

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση εισαγωγής στο Κολέγιο Ανατόλια

 46 νέες υποτροφίες που αφορούν μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν στην Α΄ Γυμνασίου, στην Α’ Λυκείου και στο Πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου / ΙΒ Diploma Programme, προσφέρει και φέτος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το Κολλέγιο Ανατόλια. Για το λόγο αυτό διοργανώνεται διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 μέσω Zoom στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/3KXBDkq.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία εισαγωγής στο Κολλέγιο Ανατόλια και για τις προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών διδάκτρων και υποτροφιών διδάκτρων με διαμονή στο Οικοτροφείο του εκπαιδευτικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού.

Συγκεκριμένα το Κολλέγιο Ανατόλια θα προσφέρει:

• Τουλάχιστον 29 πλήρεις ή/και μερικές υποτροφίες για την Α΄ Γυμνασίου.
• Υποτροφίες που καλύπτουν έως το 50% του κόστους των διδάκτρων φοίτησης για την Α’ Λυκείου.
• Υποτροφίες με διαμονή στο οικοτροφείο σε αριστούχους μαθητές/τριες που κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης, για φοίτηση στο Λύκειο.

• Μία  υποτροφία με διαμονή στο οικοτροφείο για μαθητή/τρια που φοιτά σε Γυμνάσιο της Νήσου Λέσβου και κατά το σχολικό έτος 2023- 2024 θα φοιτήσει στην Α’ Λυκείου.
• Τουλάχιστον δέκα υποτροφίες, μερικές και ολικές, για το Πρόγραμμα του Πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου / ΙΒ Diploma Programme του Κολλεγίου Ανατόλια. Δύο από αυτές καλύπτουν κατά 50% τα δίδακτρα και τη διαμονή στο Οικοτροφείο.

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών και Υποτροφιών. Τηλ: 2310 398 203 και 2310 398 317, scholarship@anatolia.edu

 

 

To top