Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: «Στην 9η θέση σε απορροφητικότητα ΕΣΠΑ ανάμεσα σε 26 φορείς»

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: «Στην 9η θέση σε απορροφητικότητα ΕΣΠΑ ανάμεσα σε 26 φορείς»

Στην 9η θέση μεταξύ 26 φορέων (Περιφέρειες και Υπουργεία) στην  απορροφητικότητα των  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με ποσοστό 85,5%. βρίσκεται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  με βάση τα  τελευταία στοιχεία από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν το  ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020) που δημοσιοποίησε η Περιφερειακή αρχή.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2022, το αντίστοιχο ποσοστό απορροφητικότητας για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήταν 76,17%. Σημείωσε αύξηση κατά 9,33% στο διάστημα αυτό, ενώ βρίσκεται κατά 8,85% πάνω από τον Εθνικό Μέσο όρο απορροφητικότητας που είναι 76,65%.

Ο Περιφερειάρχης Κώστας  Μουτζούρης, σε δήλωσή του αναφέρει τα εξής:

« Η προσπάθεια που καταβάλλει η Περιφερειακή Αρχή από την αρχή της θητείας της,  ώστε να απορροφούνται συνεχώς χρήματα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και να «πέφτουν» στην αγορά, συνεχίζεται και έχει απτά αποτελέσματα. Ήδη έχουμε κατορθώσει να βρισκόμαστε σε πολύ υψηλό απορροφητικότητας ανεβαίνοντας συνεχώς θέσεις στην σχετική λίστα στην οποία περιλαμβάνονται και μεγαλύτερες Περιφέρειες αλλά και σημαντικά Υπουργεία. Η εξαιρετική δουλειά που γίνεται σε συνεργασία με την Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής Γιώργο Πλακωτάρη και τους συνεργάτες του, αποδίδει προς όφελος των πολιτών και της ανάπτυξης των νήσων του Βορείου Αιγαίου. Και αυτό θα συνεχιστεί και στο νέο ΕΣΠΑ και τις προκλήσεις που αυτό έχει».

To top