Πρόγραμμα “ΝΑΥΣ” για την προώθηση τοπικών προϊόντων στην κρουαζιέρα

H Τελική Εκδήλωση της Πράξης «ΝΑΥΣ – Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής & Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» του προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020» υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο “Ηλιοτρόπιο”.   Η πράξη ΝΑΥΣ στοχεύει στη μεγιστοποίηση των πλεονεκτηματων της κρουαζιέρας, μέσα από … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πρόγραμμα “ΝΑΥΣ” για την προώθηση τοπικών προϊόντων στην κρουαζιέρα.